X
تبلیغات
زولا

کاهش نظارت خانواده وبلوغ زودرس فرزندان

سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1388 ساعت 20:14

اغلب خانواده ها این روزها حتی اگرکنارهم باشند باهم نیستند.کاهش نظارت والدین برروابط دوستی وفعالیت های فرزندانشان درخارج ازخانه باعث می شود آنها با مسائلی روبه روشوند که درحد سنشان نیست وهمین به بلوغ زودرس آنها وبه تبع آن هزاران مشکل دیگرمی انجامد.
    دختری با همدستی دوست پسرش خواهروبرادرکوچکترازخودش را به طرزفجیعی به قتل رساند. پسری با همراهی دوست دخترش مادرش را ازپا درآورد و...
    وقتی صفحات حوادث روزنامه ها را بازمی کنید، پرازحوادثی است که عامل وقوع بسیاری ازآنها ندانم کاری ها وفقدان آگاهی نوجوان هایی که خیلی زودترازموعد مقرربه سن بلوغ رسیده اند بدون آنکه دراین زمینه آگاهی های لازم را کسب کنند.
    روانشناسان معتقدند بلوغ به تغییروتحولات فیزیولوژیک فرد گفته می شود که بنا به دلایل مختلف درفرد به وجود می آید، وی را ازسنین کودکی جدا می کند وبه بزرگسالی پیوند می زند. اما ازآنجایی که باید همه چیزدرسرجای خود باشد، ورود به دوران بلوغ نیزشرایط خاصی را می طلبد. به عبارتی رسیدن به این مرحله اززندگی نیازمند مقدماتی ویژه است، درغیراین صورت اگرفرد تحت تاثیرمحیط پیرامون خود دچاربلوغ زود رس شود مسلما درسال های بعد با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. امروزه بلوغ زود رس درنسل جوان یکی ازبحرانهای قرن محسوب می شود چرا که دانسته های جدیدی زودتراززمان طبیعی به حجم آگاهی های کودکان اضافه می شود که دسترسی به آنها دراین سن نه تنها خالی ازاشکال نیست بلکه دربعضی ازمواقع این امرصدمات فراوانی را به فرد، خانواده وبدنه اجتماع وارد می کند. ازنظربسیاری ازافراد ورود تکنولوژی نوین چون شبکه های مختلف ماهواره ای واینترنت به داخل خانه ها وسهولت دسترسی به آنها همچنین ریختن قبح مسائلی که تا پیش ازاین ازنظرجامعه سنتی ما مردود وناپسند تلقی می شد ازجمله مهمترین دلایل بروزوافزایش چنین مواردی درکشور است. با این حال آنچه امروزما به عنوان یک راهکار نیازمند آن هستیم تدبیری مناسب جهت کنترل پیامدهای ناخوشایند وسعت این دایره ارتباطی است. به گزارش برنا ،با این وجود مشکلات خانوادگی، حضوروالدین درساعت طولانی درخارج ازخانه، تنها ماندن فرزندان درخانه واستفاده ازوسایل ارتباطی جدید برای پرکردن خلاء ناشی ازحضورنداشتن پدر، مادریا سایراعضای خانواده وعواملی ازاین دست ازدیگرموضوعاتی هستند که به ایجاد بحرانی که ما آن را بلوغ زود رس می نامیم، دامن می زنند. متاسفانه امروزه والدین به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی ومسائلی ازاین دست بیشترتمایل دارند تا فرزندانشان خود را با وسایلی و یا دوستانی که خانواده کوچکترین نظارتی برآنها ندارند سرگرم کنند، غافل ازاینکه با این کاررشته اساسی تربیت ازدست آنها دررفته وجای خود را به ارتباطات رسانه ای وگروه همسالان می دهد. ما به کجا می رویم؟ چرا فراموش کرده ایم آن وقت ها را که خودمان ازدیدن بعضی ازبرنامه ها منع می شدیم فقط برای اینکه مناسب سن مان نبود؛ زمانی را به یاد بیاورید که موضوع ازدواج درسینمای کودک وارد شد وچه سروصدایی به راه انداخت. حالاما را چه شده که به خاطرراحتی خودمان فرزندمان را فراموش کرده ایم.
    استرس نخستین عامل بحران
    بررسی ها نشان می دهد مسائل ژنتیکی ومحیطی نقش زیادی دربروزبحران فردی به نام بلوغ زودرس دارندودراین میان اضطراب واسترس تاثیرزیادی درایجاد این اختلال دردختران دارد. محققان ژاپنی دریافته اند که ارتباط خانوادگی وعاطفی آرام ومحبت آمیزتا حد زیادی می تواند مانع ازبروزبلوغ زودرس دردختران شود. همچنین اضطراب وناراحتی ونگرانی می تواند سن بلوغ را حتی تا18 ماه جلوبیندازد این درحالی است براساس آماررسمی، نوجوانان حدود سی درصد ازکل جمعیت جوان کشوررا تشکیل می دهند. روانشناسان رشد معتقدند، آغازسن بلوغ ازقرن بیستم تا دهه نخست قرن بیست ویکم طی چندین مرحله کاهش یافته است. به عبارتی دراوایل قرن بیستم سن آغازبلوغ دراروپا وآمریکای شمالی به طورمتوسط شانزده سالگی محاسبه می شد که دردهه شصت به زیرپانزده سال ودردهه نود به کمترازچهارده سال رسید وهم اکنون این نرخ دراروپا و آمریکا بین دوازده تا سیزده سال است. بررسی ها نشان داده که پدرونحوه برقراری ارتباط وی با دخترنیزمی تواند نقش قابل ملاحظه ای درآرامش دختران درسنین بلوغ ونوجوانی داشته باشد. کمبود توجه ومحبت واحساس تنهایی ونداشتن حامی از دیگردلایلی است که باعث بلوغ زودرس دردختران می شود. کارشناسان معتقدند درچنین شرایطی به طورطبیعی بدن دختران ازطریق بلوغ زودرس نسبت به محیط نا آرام اطراف، واکنش نشان می دهد. علاوه براین افراط درخوردن غداهای ناسالم، مصرف کم میوه وسبزی، فشارروحی بیش ازحد، تشنج درخانواده ودرنهایت اطلاعات نادرست ومخرب گروه همسالان ورسانه هاباعث بلوغ زود رس درهردوجنس می شود. ناصرقاسم زاده روانشناس با اشاره به این مطلب که با توسعه فناوری علمی واطلاعاتی، خانواده ها فرصت کمتری برای فرزندان خود دارند به برنا می گوید: بدلیل کاهش زمینه های نظارتی و مراقبتی والدین، کودکان ونوجوانان زودترازموعد مقررمسائلی را که باید درسنین بالاتر بفهمند متوجه می شوند. وی با بیان این مطلب که نیازهای جنسی درایران فقط درقالب ازدواج ودرپوشش عرف واعتقادات دینی قابل ارضاء است، بیان می کند: فردی که به بلوغ زودرس می رسد دوره زمانی بیشتری را نسبت به مابقی همسالانش دردوره نیازجنسی به سرمی برد ضمن اینکه انرژی ووقت بیشتری را صرف کنارآمدن با این غریزه می گذراند. به گفته قاسم زاده خانواده هایی که امکانات لازم جهت رشد وپتانسیل های آموزشی مورد نیازبرای برقراری تعادل غریزه جنسی با مسائل اجتماعی را دارند همه همت خود را برای هدایت صحیح این غریزه به کارمی بندند که این زمینه ها شامل حضورکودکان ونوجوانان درعرصه های مختلف علمی، ورزشی وهنری است. وی معتقد است؛ ارائه اطلاعات بهنگام، براساس مقتضیات سنی به فرزندان همچنین ایجاد محیطی آرام درخانواده واجتماع به عنوان بهترین راهکار برای کاهش مضرات دوران بلوغ محسوب می شود. این روانشناس درادامه می گوید: دوست یابی نابهنگام، انحرافات اخلاقی درسنین پایین وگرایش به دوستی های خیابانی با جنس مخالف ازبحرانهای بلوغ زودرس است. ازنظراین استاد دانشگاه خانواده، مدرسه واجتماع اهمیت زیادی درجهت ایجاد اوقات فراغت وپرورش مناسب غرایزدارند. درهمه جوامع سن بلوغ تعیین کننده آینده وشخصیت فرد است به همین خاطربرای هدایت صحیح آن همه افرادی که به نوعی با نوجوان و کودک تماس دارند، مسئول هستند. بهنام حکمتی معاون مدیریت امورمشاوره وهدایت شغلی و تحصیلی وزارت آموزش وپرورش نیزضمن بیان این مطلب که سن بلوغ، سن مشخصی ندارد، می گوید: بلوغ زودرس فرد به محرک های محیطی برمی گردد که درطی آن کودکان ونوجوانان، اطلاعاتی را از طریق شنیدن صحبت های گروه همسالان یا خانواده ورسانه های گروهی دریافت می کنند که دانستن آنها برای سن آنها زود است. وی با اشاره به اینکه معمولابلوغ جسمی همراه با بلوغ شناختی وعاطفی است، بیان می کند: کودکی که توسط محرک های محیطی به بلوغ زود رس می رسد برای خانواده واجتماع مشکلاتی را به وجود می آورد. لازمه ورود به سن بلوغ داشتن شناخت کافی ازاین دوران است واگربراثربی توجهی والدین، مدرسه وجامعه فرد به بلوغ زود رس برسد اولین مشکلات متوجه سه نهاد خانواه، جامعه و مدرسه می شود. به طورکلی می توان گفت، بلوغ زودرس برای دختران جامعه ما یک پدیده منفی تلقی می شود اما برای بیشتر پسران مثبت درنظرگرفته می شود، نوعی نماد مردانگی ورسیدن به مرحله تصمیم گیری. با این وجود میزان شیوع آن در دختران بیشتراست. درواقع بلوغ زودرس نوعی بیماری است ولازم است فرد مبتلاجهت رفع مشکلات ودرمان آن به پزشک متخصص مراجعه کند تا با توجه به علت بروزآن فرد درمعرض درمان قرارگیرد .

منبع : روزنامه رسالت

هفت نکته مهم در کاهش وزن

سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1388 ساعت 20:13

حفظ وزن در محدوده طبیعی خود (BMI=18/5-25) نه تنها در سلامتی جسمی و روحی فرد، بلکه در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها نقش اساسی دارد؛ چه بسا با داشتن وزن مناسب می توانیم خود را از شر بسیاری از بیماری ها نظیر بیماری قلبی، فشار خون بالا، سکته های قلبی و مغزی، استئوآرتریت، برخی از سرطان ها، تنگی نفس (آپنه) هنگام خواب و افزایش میزان کلسترول خون و... ایمن کرده و سلامت خود را تا حدودی تضمین کنیم.

بسیاری از افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی بوده اند بعد از کاهش وزن نه تنها احساس سلامتی عمومی بیشتری داشته اند، بلکه حتی بهبود در خلق و خو و اعتماد به نفس هم از طرف آنها گزارش شده است. پس می بینید که انگیزه ی کافی برای قرار گرفتن در این مسیر وجود دارد.
گاهی اوقات رعایت برخی نکات که کوچک و کم اهمیت به نظر می آیند می توانند در رسیدن ما به اهدافمان نقش اساسی داشته باشند خصوصا در دستیابی به کاهش وزن نیز این امر بسیار صادق است و رعایت نکات کوچک می توانند برای ما نقش تعیین کننده ای داشته باشند.
 به طوری که در کنار همه ی دستورات و توصیه های موجود برای کاهش وزن، هفت نکته ی مهم وجود دارد که می تواند برنامه ی کاهش وزن ما را تکمیل کرده و در به نتیجه رسیدن برنامه رژیمی به ما کمک کند:
1.    میل و احساس نیاز به کاهش وزن باید از جانب خود فرد باشد. اگر در مورد تغییر در شیوه زندگی خود دچار تردید و دودلی هستید یا به خاطر خوشحالی و رضایت دیگران تصمیم به این کار گرفته اید به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهید شد. دقت داشته باشید که هنگام ایجاد تغییرات بررسی کنید که کدام تغییر بر روی شما جواب می دهد. رژیم غذایی و برنامه ی ورزشی دوست شما ممکن است در مورد شما کاملا غلط باشد. کلید کاهش وزن، پیدا کردن روشی است که در مورد شما کارساز باشد.
2.    خودتان را در مورد این که در اجرای برنامه ی کاهش وزن ایده آل نیستید سرزنش نکنید. زمانی که تلاش شما در جلوگیری از پرخوری مؤثر واقع نشد به این معنی نیست که برنامه ی کنترل وزن شما کاملا با شکست مواجه شده و باید آن را رها کنید. سعی کنید که اشتباهات خود را بپذیرید ولی اجازه ندهید که این اشتباهات و انتخاب های نادرست از غذاها شما را از ادامه مسیر بازدارد. این قضیه در مورد ورزش هم صادق است. بازماندن از اجرای بخش اندکی از برنامه های ورزش که می بایستی انجام می دادید به این معنی نیست که دیگر نمی توانید به برنامه ی قبلی خود بازگردید. کنترل وزن به این معنا نیست که شما در همه زمان ها انتخاب درستی از غذاها داشته باشید بلکه به این معنی است که تلاش کنید در اکثر مواقع انتخاب های خوب و شایسته ای داشته باشید.
3.    سعی کنید از محیط ها و شرایط وسوسه کننده ای که باعث کارشکنی در برنامه غذاییتان می شود دوری کنید. برای همه ی ما شرایطی وجود دارد که ما را در معرض پرخوری قرار می دهد. مثلا زمان استراحت میان روز برای صرف چای یا قهوه، یا قرار گرفتن در جمع دوستان بعد از کار روزانه می تواند فرصت مناسبی برای پرخوری و کارشکنی در اجرای رژیم باشد. پس، از قرار گرفتن در چنین شرایطی اجتناب کنید و تلاش کنید فعالیت ها و سرگرمی های دیگری را برای این زمانها برنامه ریزی کنید.
4.    سعی کنید بیشتر با افرادی که به تلاش های شما برای کاهش وزن بها می دهند و از شما حمایت می کنند همنشینی داشته باشید. حتی دوستان بسیار خوب ما هم می توانند دانسته یا ندانسته باعث خراب شدن برنامه کاهش وزن ما شوند. اوقات خود را با افرادی سپری کنید که شما را برای خوردن غذاهای کم ارزش تحت فشار قرار ندهند.
5.    هنگام دستیابی به اهداف میان مدت، برای خود جوایزی غیر از غذا در نظر بگیرید. به عنوان مثال در پایان هفته اول اجرای برنامه غذایی سالم یا بعد از کاهش اولین دو کیلو از وزنتان برای خود یک کتاب یا یک CD به عنوان جایزه خریداری کنید.
6.    یخچال و گنجه ی خود را با غذاهای سالم پر کنید. از تنقلات پر کالری ولی کم ارزش از لحاظ مواد مغذی، مثل چیپس و بیسکوئیت و شکلات دوری کنید ولی فراموش نکنید که گزینه های سالم تری مثل میوه جات و سبزیجات تازه و خشک شده، ماست و شیر کم چرب، ذرت بو داده و ... را جایگزین آنها کرده و در دسترس خود قرار دهید. مثلا یک عدد سیب می تواند میان وعده ی بسیار مناسبی برای رفع حالت گرسنگی شما باشد.
7.    به جای آن که روی وزن ایده آل خود تمرکز کرده و آمال و آرزوی خود را رسیدن به آن قرار دهید به اهداف کوچکتری فکر کنید. مثلا تصیم بگیرد که در انتهای هفته یا ماه به چه وزنی می خواهید برسید و تمرکز خود را روی آن معطوف کنید.

منبع : به سایت

آنچه زن و مرد از هم نمیپسندند

دوشنبه 31 فروردین 1388 ساعت 13:29

چنانچه میدانیم عشق و علاقه عنصر اصلی نزدیک شدن زن و مرد به یکدیگر میباشد لیکن  استحکام و دوام ارتباطات فی ما بین و تازه ماندن این علایق بستگی به رعایت چند نکته از جانب طرفین  دارد.

 

                         

ــ آنچه در نظر مرد آسیب زننده ارتباط است عبارتند از :

 برتری جویی زن  و زیر سوال برده شدن کفایت مرد،

 استفاده از حربه ( سک س ) برای تنبیه و تشویق مرد،

 کنترل اوقات فراغت  و تجاوز به حریم فردی مرد ،

حساسیت و  حسادت بیش از اندازه از جانب زن ،

 اجبار در توجه به جزییات و ظرایف عاطفی  از سوی زن،

پاسخ بیش از اندازه هیجانی زن  به امور معمول زندگی .


ــ و آنچه در نظر زن آسیب زننده ارتباط است عبارتند از :

رفتارهای سلطه جویانه و کنترل کننده از جانب مرد،

 عدم توجه به نیازهای عاطفی و بی رقبتی در شنیدن زبان احساسات زن،

 زیر سوال رفتن کفایت و شایستگی ها از سوی مرد ،

 نشانه های ضعف و ناتوانی در اموراجتماعی  ، اقتصادی و پایبندی های اخلاقی در مرد و

 عدم مسئولیت پذیری در انجام  امور منزل.علی رغم اینکه امروزه ظاهرا زوجین به نقش های جنسیتی  و تقسیم بندی کردن کارهای زنانه و مردانه در منزل کمتر بها  میدهند  لیکن تحقیقات نشان میدهند مردان همچنان انجام امور منزل را وظیفه ای زنانه قلمداد میکنند. شنون دیویس جامعه شناس امریکایی که نظریاتش در ژرنال " مطالب خانواده " منتشر شده است به این ادعا مهر تصدیق زده است. این محقق 17000زوج را در 28 کشور دنیا مورد مطالعه قرار داده  و متوجه شده است که حتی مردانی که در دوره تجرد ادعای برابری زن و مرد در  مشارکت های امور منزل داشته اند پس از ازدواج  دوباره به باور سنتی  برگشت کرده اند و به نوعی  از زیر انجام وظایف منزل شانه خالی کرده اند و جالب تر از آن اینکه این دسته از مردان در زندگی متاهلی خود حتی کمتر از آنچه در دوران تجرد مجبور به انجامش بودند تن به انجام امور منزل میدادند !

منبع :سایت رسمی دکتر مریم محبی (متخصص)

خوش شانس تر ؛ پولدارتر ؛ بهتر و ...

دوشنبه 31 فروردین 1388 ساعت 13:20


 

 

 

 ــ اگر شما امروز بدون هیچ درد و مریضی بلند شده اید
 شما از خیلی ها خوش شانس تر هستید 
ــ اگر شما هرگز خطرات جنگ ،تنهایی زندان یا گرسنگی را تجربه نکرده اید
شما از 500 میلیون نفر در جهان بهتر هستید
ــ اگر شما می توانید به مسجد،کلیساو معبد خود بروید یا دنباله رو اعتقادات خود بدون هیچ آزار و اذیتی باشید
شما از 3 میلیون نفر روی این سیاره خوش شانس تر هستید
ــ اگر نیازهای اولیه شما برآورده شده
شما از 75 درصد مردم پولدارتر هستید
ــ اگر شما حتی اندکی پس انداز دارید
شما جزو 10 درصد ازافراد کامیاب توی دنیا هستید
ــ اگرشما پیر شدن والدین خود را دیده اید
شما بی نظیر هستید
ــ اگر شما بخندیدوقدردان زندگی باشید شما خوش شانس هستید
بخاطر اینکه خیلی از مردم می توانند ولی انجام نمی دهند
ــ اگر شما کسی را دارید که دستانش شما را نگه دارد یا در آغوش بگیرد یا حتی شانه ای که بتوانید لمس کنید
خوش حال باشید که شما هرگز تنها نخواهید بود
ــ اگر شما می توانید این پیام را بخوانید خوشبختی مضاعف دارید
اول اینکه کسی شما را به خاطر آورده (پیام داده)دوم اینکه بیشتر از دو میلیون نفر در این سباره قادر به خواندن نمی باشند
ــ با شانستان زندگی کنید و این پیام را برای دیگران که شاید قدردان آنچه دارند ،نباشند ،بفرستید

ده غذایی که برای سلامتی شما خطرناک هستند

یکشنبه 30 فروردین 1388 ساعت 09:33
به نقل از رویترز :
این ده غذا برای سلامتی شما خطرناک هستند . سعی کنید در عرض چند هفته نزدیک آنها را از برنامه غذاییتان حذف کنید :
 
۱- شکرسفید : می تواند موجب آسیب به لوزالمعده ٬ کبد٬ مغز و دیگر ارگانهای بدن شود
۲- غلات تصفیه شده : بدون ویتامین E و دیگر مواد مغذی هستند
۳- موادگوشتی غیر مفید : محتوی داروها و بعضی هورمونها می باشند [ مثل سوسیس و کالباس ، غذاهای گوشتی آماده ]
۴- مواد لبنی غیر مفید : می توانند محتوی سلولهای آلوده میکروبی باشند
۵- نمک سفید سفره : باعث تحریک اشتها می شود و مصرف زیاد آن می تواند باعث آسیب به ارگانهای بدن شود
۶- کافئین : ارتباط آن با ۶ نوع سرطان مختلف شناخته شده و باعث پوکی استخوان هم می‌شود.
۷- شیرین کننده های مصنوعی : عوارض بسیار زیاد و خطرناکی دارند.
۸- نوشابه ها : موجب چاقی و پوکی استخوان می‌شوند.
۹- چربی های مضر یا چربی های اشباع که توصیه میشود جدا دوری نمائید
۱۰- داروها که استفاده غیر ضروری و بدون تجویز پزشک عواقب بسیار خطرناکی دارند.

طرز تهیه دو غذای خوشمزه با آلبالو

یکشنبه 30 فروردین 1388 ساعت 09:22

غذای خوشمزه واقعا لذیذه ؛ داشتم سایت تبیان را می دیدم که به دو غذای خوشمزه ای که خودم دوست دارم برخورد کردم گفتم اینجا بگذارم شاید کس دیگری هم دوست داشته باشه ...

»»» آلبالو پلو :

آلبالو پلو

مواد لازم

1 کیلو

برنج

2 کیلو

آلبالو

1 کیلو

شکر

یک عدد

مرغ متوسط

یک عدد

پیاز متوسط

150 گرم

روغن

یک قاشق چایخوری

زعفران سائیده شده

به مقدار دلخواه

خلال بادام و پسته

طرز تهیه:

برنج را شسته و آن را با نمک خیس کنید. هسته آلبالو را گرفته ، شکر را روی آن بریزید و سپس روی حرارت بگذارید تا جوش بیاید. بعد از 10 دقیقه آن را از روی حرارت بردارید تا رنگش تیره نشود. آلبالوی پخته را از صافی رد کنید. شربت آن را روی حرارت گذاشته تا بجوشد و کمی غلیظ شود و در صورت اضافه بودن شربت، در موارد دیگرهم می توانید از آن استفاده کنید.

مرغ را با پیاز، نصف زعفران حل شده ، نمک و یک لیوان آب بپزید تا به مقدار یک فنجان آب مرغ باقی بماند. استخوانهای مرغ را از گوشت آن جدا کنید و گوشت آن را تکه تکه کنید. برنج را آبکش کنید. سعی کنید مغز برنج زیاد نپزد. در قابلمه کمی روغن بریزید. برنج را با آلبالو لابلای هم بریزید و یک کفگیر از آلبالو ها را کنار بگذارید که بعداً صرف تزئین روی برنج کنید. مقداری روغن داغ را با آب مرغ روی برنج اضافه کنید. خلال بادام را شسته و کنار آلبالو پلو بریزید.

برنج باید با حرارت ملایم دم بکشد و ده تا پانزده دقیقه قبل از دم کشیدن کامل برنج، مقداری ازشربت آلبالو و خلال پسته را هم به برنج اضافه کنید.

سپس برنج را در دیس کشیده روی آن را با گوشت مرغ و آلبالویی که برای تزئین کنارگذاشته بودید و بقیه زعفران حل شده ، خلال بادام و پسته تزئین کنید.

به جای مرغ از گوشت گوسفند چرخ کرده هم می توانید استفاده کنید.

نکات تغذیه ای :

آلبالوپلوغذایی لذیذ وخوشرنگ است . آلبالو از جمله میوه هایی است که فواید فراوانی برای بدن دارد. از جمله خواص آن می توان به این موارد اشاره کرد: رفع عطش و تشنگی،  کاهش فشار خون بالا ، ضد تهوع و سنگ کلیه ،  اشتها آور مناسب .

 

»»» ته‌چین آلبالو :

ته چین آلبالو

بیشتر آقایان علاقه زیادی به غذاهای سنتی و اصیل ایرانی دارند. آلبالو پلو هم یکی از همین نوع غذاهاست که در قالب ته‌چین، به شکل فانتزی‌تری درآمده است. پس مطمئنا این غذا را هم به همان میزان دوست خواهند داشت.

ته‌چین آلبالو علاوه بر طعم و مزه خوبی که دارد به لحاظ ظاهری هم زیبا و اشتهابرانگیز است.

مواد لازم برای 6 نفر:

- برنج    4 پیمانه

- زرده تخم‌مرغ   4 عدد

- ماست    5 قاشق سوپ‌خوری

- گوشت چرخ‌کرده  300 گرم

- پیاز    یک عدد بزرگ

- آلبالو    500 گرم

- شکر    100 گرم (بسته به ذائقه)

- کره    25 گرم

- روغن ‌مایع   به مقدار لازم

- نمک و فلفل   به مقدار لازم

- زعفران ساییده شده  یک قاشق چای‌خوری

توضیح: پودر زعفران را در 3 قاشق سوپ‌خوری آب‌جوش حل کنید. سپس روی کتری در حال جوش بگذارید تا دم بکشد.

روش پخت:

1- بعد از شستن آلبالوها، هسته آنها را درآورید. سپس آلبالوها را در کاسه درداری بریزید و روی آنها شکر بپاشید و در یخچال قرار دهید.

البته توجه داشته باشید که این کارها را یک روز قبل از درست کردن ته‌چین باید انجام دهید.

2 - برنج را بشویید و همراه با مقداری نمک، حداقل به مدت 2 ساعت خیس کنید. در این فاصله زمانی، کاسه حاوی آلبالو را از یخچال خارج کنید و در سبدی که روی کاسه دیگری قرار گرفته است بریزید و آب حاصل را کنار بگذارید.

3 - پیاز را به صورت خلالی خرد کنید. در یک تابه مقداری روغن بریزید و روی حرارت قرار دهید. سپس پیاز خرد شده را داخل روغن سرخ کنید. پس از آن، گوشت را نیز اضافه کرده، با کمی نمک و فلفل مزه‌دار کنید. بعد از اینکه گوشت را نیز همراه با پیاز تفت دادید، نصف استکان آب داخل تابه بریزید و در آن را بگذارید تا گوشت بپزد.

نکته: شما می‌توانید مانند آلبالو پلو، گوشت چرخ‌کرده را به صورت کوفته‌های ریز درآورده، همراه با آلبالو در میان برنج بریزید.

4 - قابلمه مناسبی را تا نیمه از آب پر کنید و روی شعله اجاق‌گاز قرار دهید تا آب به جوش آید. سپس برنج را در آب در حال جوش بریزید و پس از نیم‌پز شدن برنج، داخل سبد آبکشی کنید.

5 - کاسه بلوری بزرگی آماده کنید و زرده‌های تخم‌مرغ را در آن بریزید. سپس 4 قاشق ماست نیز به آن اضافه کنید و توسط چنگال خوب هم بزنید.

پس از آن، محلول زعفران را نیز بیفزایید و دوباره با چنگال هم بزنید.

حالا برنج آب‌کش شده را داخل کاسه بریزید و با کمک قاشقی بزرگ به این مایه آغشته کنید. البته این کار را به آرامی انجام دهید تا برنج له نشود.

6 - تابه گرد نچسبی آماده کنید و مقداری روغن در آن ریخته، نیمی از برنج را داخل تابه بریزید. سپس آلبالوی بدون آب را روی برنج بریزید و با پشت قاشق سطح آن را صاف کنید. حالا سطح آلبالو را با لایه‌ای از گوشت چرخ‌کرده سرخ شده، بپوشانید. در مرحله آخر، باقیمانده برنج را روی گوشت بریزید و دوباره با پشت قاشق صاف کنید. به این ترتیب ته‌چین برای دم‌کردن آماده است.

شما می‌توانید به جای ریختن آب روی برنج، به همان میزان از آب شیرین شده آلبالو به همراه روغن یا کره استفاده کنید.

مدت زمان لازم برای دم کشیدن ته‌چین حدود 2 ساعت است. بعد از این مدت یک سینی یا دیس گرد را روی دهانه تابه قرار دهید و آن را برگردانید.

آش‌های محلی استان یزد

یکشنبه 30 فروردین 1388 ساعت 09:19

! توضیح : با توجه به استقبالی که از ؛ طرز تهیه دو غذای خوشمزه با آلبالو ؛ شد از این پس هر غذایی را که خودم دوست دارم و فکر میکنم دیگران هم دوست خواهند داشت را برای شما قرار خواهم داد .

من که دهنم آب ... افتـاد ، شما چی ؟

آش رشته (شولی):
منحصر به ‌فردترین نوع آش در استان یزد  است  که بر دو نوع است:

شولی ساده که در فصل زمستان بیشتر پخته می ‌شود و در آن ماش پخته، اسفناج، چغندر، شوید و گاه شلغم و کدو زرد می ‌ریزند. بعد از پخته شدن مواد فوق، آرد گندم را در آب سرد حل کرده و در آن می ریزند و پیاز داغ به آن اضافه می ‌کنند.

نوع دوم آش شولی ترش است. مقداری نخود سالم یا نیم کوب و عدس را با چغندر خرد کرده یا نیم کوب می ‌پزند و در فصل زمستان برگ چغندر را به‌جای برگ اسفناج در آن می ‌ریزند و مقداری آرد گندم به آن اضافه می ‌کنند. برای ترش کردن آن، از سرکه انار یا انگور و نیز رب انار استفاده می‌ کنند. گاه از برنج نیز در آش استفاده می ‌شود.

آش کدو:
یکی از آش‌های ویژه شهرستان تفت است. از موادی مانند ماش، لوبیا، نخود، عدس، کدو، پیاز، روغن، فلفل، ادویه‌ها و شوید و آرد تهیه می ‌‌شود. این غذا مخصوص زمستان بوده و بسیار مقوی است و برای بیماران دیابتی مفید است.

آش کلم:
یکی دیگر از آش‌های ویژه شهرستان تفت است. مواد تشکیل ‌دهنده آن کلم، گوشت یا چربی، ماش، سبزی، برنج و ادویه است.  مردم معتقدند که این آش مزاج گرمی ‌دارد، به همین دلیل بیشتر در زمستان مصرف دارد.

آش ماش:
یکی دیگر از آش‌های ویژه شهرستان مهریز است. مواد آن سبزی و ماش و گاهی سیب‌زمینی ریز است. در منشاد این آش را در زمستان برای صبحانه می ‌پزند و در زمان مراسم عزاداری و روز دفن میت یکی از نزدیکان صاحب عزا می ‌پزد و به خانه عزادار می ‌برد.

آش گندم:
یکی دیگر از آش‌های شهرستان مهریز است. مخصوص شب‌های ماه اسفند است. برای پختن آن نخود، لوبیا، عدس و گندم را پوست می‌ کنند و می ‌پزند. در منشاد به آن آش جه جه و در بهادران شب اسفندی می‌ گویند.

آش انار: این آش نیز در شهرستان مهریز پخته می ‌شود. با عدس، برنج، آب انار و کمی‌ گوشت می ‌پزند که این آش مصرف درمانی هم دارد.

آش پرک:
در شهرستان مهریز این آش را با آب اسفناج و آرد می‌ پزند که برای معالجه سرما خوردگی مفید است.

حلیم:

آشی تنوری است که به نام حضرت عباس در شهرستان مهریز می ‌پزند.

آش جو گاو:
از آش‌های ویژه شهرستان اردکان است. مقداری خمیر ور نیامده که ترش نشده باشد، آماده می ‌کنند. نخود، برنج و ماش را خیس می کنند تا یکی دو ساعت در آب می ‌ماند. گوشت را خرد کرده، سرخ می‌ کنند و به آن ادویه می ‌افزایند. دیگ را روی آتش قرار داده و چند استکان آب، با کمی ‌روغن داخل آن می ‌ریزند تا به جوش آید. مقداری خمیر را پهن کرده و ته دیگ می ‌اندازند. مقداری از مخلوط گوشت و حبوبات را روی خمیر ریخته و سپس لایه دیگر خمیر روی آن پهن می ‌کنند و این کار را تا پر شدن دیگ ادامه می دهند. با دسته ی ملاقه، مواد غذایی داخل دیگ را سوراخ می کنند و مقداری روغن گوسفند داخل آن می‌ ریزند تا پر شود. دیگ را دم می‌ گذارند و مقداری آش روی آن قرار می‌ دهند تا دم بکشد.

آش جو:
در شهرستان اردکان این آش را اولین صبح ماه اسفند می ‌خورند که از جو، گوشت، چغندر، نخود، عدس و رب انار تشکیل می‌ شود.

 

 منبع :تبیان

( تعداد کل: 31 )
<<    1       2       3       4       5    >>